Цар Борис III - Обединител Хан Аспарух - Основател Княз Борис - Покръстител Цар Симеон - Просветител Св. Климент Охридски - Азбучник Св. Иоан Рилски - Покровител Св. Патриарх Евтимий - Мистик и Воин Отец Паисий - Будител Васил Левски - Икона на българската свобода Баба Тонка - Майка на безстрашието Княз Александър Батенберг -  Съединител Пенчо Славейков - Прозрението на българския гений Ванче Михайлов - Воин на оскърбените българи
 
 Ваклуш Толев е роден на 7 януари 1923 г. в деня на Рождество Христово. Родното му място е село Поповица — Папазли.
Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет; изключен през 1946 г. по политически причини. Престоява дълги години по затвори и лагери. Там пише поезия, драми, философски есета; изучава немски, френски, английски език.
Излиза от затворите и по-късно завършва богословие в Духовната академия, София. Работи в Пловдивската митрополия като библиотекар; във взаимодействие с отдел "Култура" — Община Пловдив, създават в Пловдив първата Иконна изложба.
През 1991 г. започва да чете лекции по История на религиите в Пловдивския и Софийския университети; изнася лектории и слова в научните и културни центрове на страната.
Ваклуш Толев е автор на трилогията История и теория на религиите и книгата Седемте Лъча на еволюцията, които са един нов поглед върху присъствието на духовното и окултно знание в личното, социално и историческо битие на човечеството. Автор е и на списание , както и на Алманах Послания на Планетния Логос.
Ваклуш Толев ражда идеята да се утвърди Ден и изгради Дом на 13 поименни безсмъртни българи. В общочовешки план негово е предложението да се влючи в "Хартата за правата на човека" и клауза за правата на душата, като се премахне прилагането на "анатема" в религиите и понятието "враг" в социално-гражданските отношения.
Словата и лекциите на Ваклуш Толев, трайното му присъствие в електронните медии и печата, участието в национални и международни симпозиуми и конференции, го налагат като проницателен тълкувател на историята и културата.
Неговото творчество е необятност във времето и пространството, а жизненият му път — служение! Той прокламира пред света Учението на Духовната вълна на Мъдростта.
__________________________________________
Copyright © 2003, Път на Мъдростта